Lavbundsjord kort

Udtagning af lavbundsjorder – Miljøstyrelsen

Udtagning af lavbundsjorder

Udtagning af lavbundsjorder · Sådan søger du tilskud · Vejledninger, regneark, skemaer mv. · Kortgrundlag og GIS-filer · Landbrugsstyrelsen foretager en …

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.

Danmarks Miljøportal Klima-Lavbundskortet er lanceret!

Danmarks Miljøportal Klima-Lavbundskortet er lanceret!– screeningsværktøj til udtagning af lavbundsjorde

Klima-Lavbundskortet er lanceret!– screeningværktøj til udtagning af lavbundsjorde. 4. februar 2022. Miljøstyrelsen har lanceret klimalavbund.dk …

Miljøstyrelsen har lanceret klimalavbund.dk som screeningsværktøj til Klima-lavbundsordningen.Klima-Lavbundskortet er udviklet i tæt samarbejde med Danmarks Miljøportal som led i et fælles projekt med Landbrugsstyrelsen.Du kan læse mere om værktøjet …

Se kortet: Disse kommuner har flest lavbundsjorde – Altinget

Se kortet: Disse kommuner har flest lavbundsjorde – Altinget: Miljø

Udtagning af lavbundsjorder skal bl.a. bidrage til at mindske landbrugets udledning af drivhusgas. Her kan du læse om, hvad udtagning er og hvordan det påvirker …

Udtagning af lavbundsjorder – Landbrugsstyrelsen

Udtagning af lavbundsjorder

Projekterne skal placeres på kulstofrige lavbundsjorde og som udgangspunkt også i hoved- og delvandoplande med et kvælstofreduktionsbehov eller i …

Her kan du læse om, hvad udtagning af lavbundsjorder er, hvilke tilskud til udtagningsprojekter der findes, og hvad der bliver gjort for udtagningsindsatsen.

Miljøstyrelsen lancerer nyt værktøj til udtagning af lavbundsjorde

Lavbundsprojekter

28. feb. 2022 — Med det nye klima-lavbundskort bliver det nemmere for private såvel som kommuner og styrelser at udpege egnede arealer til udtagning under klima …

Lavbundsjorde – Danmarks Naturfredningsforening

Miljøstyrelsen lancerer nyt værktøj til udtagning af lavbundsjorde

Lavbundsjorde udgør kun syv procent af det danske landbrugsareal. … På kort sigt ønsker Danmarks Naturfredningsforening, at 100.000 hektar landbrugsjord, …

Med det nye klima-lavbundskort bliver det nemmere for private såvel som kommuner og styrelser at udpege egnede arealer til udtagning under klima-lavbundsordningen.

Se opdateret kort over tørvejorde på landmand.dk

Lavbundsjorde – Danmarks Naturfredningsforening

24. mar. 2021 — Du kan nu se, hvilken kompensation dine marker beliggende indenfor tørvekortet har, hvis du vælger at udtage lavbundsjorde igennem …

Lavbundsjorde udgør kun syv procent af det danske landbrugsareal. Men de står for 50 procent af den CO2-udledning, der kommer fra landbruget.

Ny ordning til udtagning af lavbundsjorde skal være hurtig og …

12. jan. 2021 — Se din jord på kort. Miljøstyrelsen har lavet et kort, som viser, hvor de kulstofrige jorde befinder sig. Kortet kan også ses her, hvor der kan …

Ny ordning til udtagning af lavbundsjorde skal være hurtig og simpel

Tidligere tider har vist, at det kan tage årevis at gennemføre lavbundsprojekter. I en ny ordning fra Miljøstyrelsen, der åbner 1.

Keywords: lavbundsjord kort, lavbundsjorde kort, kort over lavbundsjord